Formularz zgłoszeniowy
Zgłaszam swój udział w następujących szkoleniach:*

SME Instrument, czyli jak skutecznie aplikować – KONSULTACJE I WARSZTATY (konieczne wypełnienie i odesłanie IdeaTest), 18.10, Gdynia
SME Instrument, czyli jak skutecznie aplikować – seminarium, 18.10, Gdynia
Wybierz co najmniej jedno szkolenie.

Moje dane:

Imię:* 
Nazwisko:* 
Adres (miejscowość, ulica, nr domu, lokalu): 
Telefon: 
Adres e-mail:* 
Nazwa firmy: 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędne do organizacji szkolenia.*
Uwagi: 
* pola wymagane

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość