Formularz zgłoszeniowy
Zgłaszam swój udział w następujących szkoleniach:*

O spółce z o.o. bez tajemnic raz jeszcze - praktyczne seminarium w Gdańsku, 9.12
Sukces bez granic, czyli jak podbić szwedzki rynek - międzynarodowe seminarium w Gdyni, 5.12
Wybierz co najmniej jedno szkolenie.

Moje dane:

Imię:* 
Nazwisko:* 
Adres (miejscowość, ulica, nr domu, lokalu): 
Telefon: 
Adres e-mail:* 
Nazwa firmy: 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędne do organizacji szkolenia.*
Uwagi: 
* pola wymagane

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość