Nabór wniosków LGD Trzy Krajobrazy

 

Co?

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” przyjmuje wnioski o dotacje na następujące działania:

  • organizacja szkoleń lub warsztatów dla społeczności lokalnej z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych wraz z zakupem sprzętu, urządzeń i oprogramowania komputerowego
  • organizacja innowacyjnych wydarzeń prozdrowotnych na obszarze LGD „Trzy Krajobrazy”
  • zagospodarowanie miejsc służących do rekreacji połączone z imprezą promującą
  • tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • działalność usługowa związana ze zdrowiem

 

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się zarowno osoby fizyczne, które nie prowadzą firm, jak i przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe z gmin powiatu gdańskiego z wyłączeniem gminy Przywidz (czyli z gmin objętych zasięgiem LGD Trzy Krajobrazy).
 

Kiedy?

Wnioski należy składać w terminie od 22 sierpnia do 13 września 2013 r. w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy”.

 

Chętnie pomożemy:

Doradcy Punktu Konsultacyjnego KSU w Stowarzyszeniu "Wolna Przedsiebiorczość" w ramach usług doradczych przygotują dla Państwa komplet niezbędnych dokumentów do uzyskania wsparcia. Więcej informacji w Punkcie Konsultacyjnym w Stowarzyszeniu "Wolna Przedsiębiorczość" pod numerem tel. 58 785 39 50.

 

Dodatkowe informacje:

Konkurs jest organizowany w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi oraz dla tzw. małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Szczegóły i kontakt:

Szczegółowych informacji chętnie udzielą nasi doradcy - tel. 58 785 39 50, pk@inkubator.sopot.pl

Strona Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy”

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość