Centrum Wsparcia Przedsiębiorców

 

Co?

 Centrum Wsparcia Przedsiębiorców pomaga zapobiegać konfliktom na wszystkich możliwych płaszczyznach, a w przypadku ich wystąpienia - w ich rozwiązywaniu. CWP to miejsce, w którym bezpłatnie oferowane są następujące usługi:

 • Porady i ekspertyzy prawne
 • Mediacje
 • Baza wiedzy


Porady i ekspertyzy prawne

Zakres pytań zadawanych ekspertowi prawnikowi CWP :

 • Prawo pracy,
 • Prawo spółek handlowych,
 • Prawo podatkowe,
 • Prawo administracyjne,
 • Prawo gospodarcze.


Ekspertyzy prawne

W przypadku bardziej skomplikowanych spraw Ekspert Prawnik CWP, po konsultacjach ze zgłaszającym sprawę, zaproponuje formę rozwiązania problemu w postaci przygotowania: ekspertyzy prawnej lub przeprowadzenia mediacji. W sprawie mediacji i ekspertyz można też kontaktować się z zespołem projektowym (kontakty do członków zespołu poniżej). Wzory umów dostępne na stronie projektu.

Zakres ekspertyz:

 • Prawo pracy,
 • Prawo ubezpieczeń społecznych,
 • Prawo administracyjne,
 • Prawo gospodarcze,
 • Prawo podatkowe

W pierwszej kolejności CWP będzie rozpatrywać sprawy z zakresu prawa pracy.
 

Mediacje

Mediacje w sporach indywidualnych lub zbiorowych prowadzonych w oparciu o zasady Europejskiego Kodeksu Postępowania Mediatora oraz Kodeksu Etycznego Mediatorów Polskich
Prowadzone są w oparciu o zasadę dobrowolności, bezstronności i poufności.
Mogą dotyczyć konfliktów indywidualnych lub zbiorowych.Strony konfliktu wybierają Mediatora spośród listy Mediatorów CWP znajdujących się na stronie internetowej
 

Baza wiedzy

Raporty, poradniki, ekspertyzy, analizy i rekomendacje dot. relacji na pograniczu spraw pracowniczych, gospodarczych i administracyjnych – strona http://cwp.pracodawcyrp.pl.

CWP zostało powołane przez Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, realizujących projekt pn. „Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP – dialog społeczny poprzez mediacje”. Korzystanie z usług prawnika, mediatora oraz  z bazy wiedzy jest bezpłatne.
 

Dla kogo?

Z usług mogą skorzystać mikro, małe, średnie i duże firmy. Kwestie formalne zostały uproszczone do minimum.
 

Szczegóły i kontakt:

Szczegóły dotyczące zasad korzystania z usług CWP znajdują się na stronie:
http://cwp.pracodawcyrp.pl/o-nas

Zgłoszenie sprawy – porady prawne:


Biuro Projektu
Pracodawcy RP
Al. Jana Pawła II 12, piętro 4
00-124 Warszawa

Ewa Płodzień - Pałasz
Koordynator projektu
Tel. 22 518 87 42
e.plodzien-palasz@pracodawcyrp.pl

Renata Turowicz
Ekspert ds. promocji
Tel. 22 518 87 76
r.turowicz-nowosad@pracodawcyrp.pl

Krystian Kiszka
Specjalista ds. promocji i rekrutacji
Tel. 22 518 87 17
k.kiszka@pracodawcyrp.pl

Copyright by Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość